تهدید امنیتی از سمت تاریک هوش مصنوعی مولد

تهدید امنیتی از سمت تاریک هوش مصنوعی مولد مدیران حوزه ‌امینت شبکه در بخش‌های خصوصی و دولتی، از افزایش دسترسی به ابزار‌های هوش مصنوعی مولد که به‌صورت رایگان یا با هزینه‌های ناچیز در اختیار عموم قرار دارد، نگران شده‌اند. این نگرانی به این دلیل است که پیشرفت‌های هوش مصنوعی در حال پیشی گرفتن از روش‌های […]

تهدید امنیتی از سمت تاریک هوش مصنوعی مولد Read More »